Podstawowe informacje

Zalety leasingu:

  • -możliwość zaliczenia w koszty całej miesięcznej kwoty zobowiązania
  • -możliwość dopasowania wysokości rat do specyfiki branży Klienta z uwzględnieniem  sezonowości w osiąganiu przychodów i dochodów
  • -uproszczone procedury w uzyskaniu finansowania (w zależności od kategorii przedmiotu nawet do kwoty 500 000 zł) za okazaniem jedynie dokumentów rejestrowych firmy
  • -niższe oprocentowanie w stosunku do kredytu i innych form finansowania prowadzonych działalności
  • -optymalizacja podatkowa realizowanej inwestycji (brak konieczności amortyzacji środków trwałych)


Zalety kredytu:

  • -możliwość wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłaty zobowiązania z pominięciem odsetek
  • -elastyczne podejście wielu instytucji bankowych do wydłużenia lub skrócenia okresu kredytowania (zawieszenia spłaty raty kapitałowej na okres nawet do 12 miesięcy) co daje możliwość regulacji wysokości miesięcznego zobowiązania
  • -możliwość zbycia pojazdu z przeniesieniem zobowiązania na nabywcę