Oferta

W ramach oferty proponujemy naszym Klientom:

  • -bezpłatne konsultacje zmierzające do wyboru najkorzystniejszej formy finansowania zakupu środków trwałych
  • -optymalizację kosztów związanych z profilem prowadzonej działalności
  • -załatwienie wszystkich formalności związanych z uzyskaniem zgody na finansowanie inwestycji
  • -podpisanie umowy w dowolnym wybranym przez Klienta miejscu
  • -bezpłatny, posprzedażowy serwis obsługi Klienta, w trakcie całego okresu trwania umowy
  • -możliwość zawarcia transakcji z dostawcami z terenu całej Polski
  • -coroczną weryfikację aktualnych ofert ubezpieczenia przedmiotów leasingu/kredytu w oparciu o wytyczne instytucji finansujących


W celu przygotowania oferty, proszę wypełnij starannie poniższe pola. Pomoże nam to w przygotowaniu dla Ciebie najkorzystniejszej propozycji.

 

...